Contactpersonen

Naam Functie Telefoon
ALGEMEEN BESTUUR
Cornelis Taekema Voorzitter  06-12980717
Marcel Strijk Vice-Voorzitter 06-20548631
Jannie Elzinga Secretaris 0511-464660
Tjeerd de Jong Penningmeester 0511-464553
Wedstrijdsecretaris BBC  Wedstrijdsecretaris ....
Haye van Dekken Materiaal 06-15358585
BESTUUR TECHNISCHE COMMISSIE
Harke Bekkema Voorzitter 0511-464283
Wymer Bloemhof HJO 06-37280319
Dirk van der Woude Tc-lid pupillen 0511-464535
Piet Koopmans Tc-lid junioren 0511-463120
Justus Boersma Tc-lid meisjes/dames 0511-464655
Frederik Bierling Keepers/scouting 06-46962102
Marco Sluijk Scheidsrechterzaken 06-10337733
COÖRDINATOREN
Jurjen van der Wal A, B- en C junioren 0511-463260
Henk Hoekstra D pupillen  06-29590847
Johan Douwes E- pupillen  06-28223432
Douwe Bakker F pupillen  06-51566078
Nienke de Vries Dames/meisjes   0511-462180
COMMUNICATIE
Jacqueline Boersma Communicatie 0511-464655
TOERNOOIEN
Age Tolsma   0511-462628

#BBCBergum

Sponsoren

Waldpop
Wijmenga
Wurkz
Expert Meijer

Advertentie

Univé
ING
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra