Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 9 in C:\domains\vvbbc.nl\wwwroot\includes\header.php on line 17
VV BBC |

Informatie over lidmaatschap, voetbal algemeen

Je kunt lid worden vanaf 5,5  jaar en als je in de lopende competitie 6 jaar wordt. Jongere kinderen kunnen geen lid worden. Zodra er plek is binnen een team word je ingedeeld.  Als de huidige teams vol zijn kom je op de wachtlijst tot er genoeg leden zijn om een nieuw team te vormen of er een plek ontstaat in
een bestaand team.

De contributie bedraagt:

Voor junioren (A,B,C) € 157,= per jaar

Voor Pupillen (D,E,F) € 133,= per jaar

Voor Dames   € 199,= per jaar
 


De contributie wordt per kwartaal van uw rekening afgeschreven.
BBC leden worden lid van één van de moederverenigingen. Uitgangspunt hierbij is dat de kinderen die het onderwijs volgen op de openbare school lid worden van VV Bergum en de kinderen die naar de christelijke school gaan lid worden van BCV.

Aanmelden lidmaatschap
Het aanmelden voor lidmaatschap kunt u doen door middel van het invullen van het aanmeldformulier.
Klik hier voor het aanmeldformulier

Doorgeven van wijzigingen
Het doorgeven van adreswijzigingen, wijzigingen bankrekeningnummers etc. kunt u doorgeven bij de ledenadministratie. Voor BBC leden die lid zijn van VV Bergum is dit Johan Struijs, Willem Lorestraat 144, Leeuwarden, johanstruijss@hotmail.com en voor BBC leden die lid zijn van BCV is dit Henk Hoekstra, Bjirk 10, Bergum, ledenadministratie@vvbcv.nl.

Afmelden lidmaatschap
Opzeggen:
Het lidmaatschap kan worden opgezegd vóór 30 juni. Dit kan dus slechts één keer per jaar. Gebruik hiervoor onderstaand afmeldformulier en stuur dit naar bovengenoemde contactpersonen van de ledenadministraties. 
Klik hier voor het afmeldformulier

Stichting Leergeld/Jeugd Sport Fonds/Jeugd cultuurfonds
Speciaal voor kinderen die graag lid willen worden maar hun ouders geen financiele middelen hebben, wordt in Tysjerksteradiel samengewerkt met diverse instanties.
Klik hier voor meer informatie

#BBCBergum

Sponsoren

Expert Meijer
Wurkz
Waldpop
Wijmenga

Advertentie

ING
Univé
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra