Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 9 in C:\domains\vvbbc.nl\wwwroot\includes\header.php on line 17
VV BBC |

Informatie over lidmaatschap, voetbal algemeen

Je kunt lid worden vanaf 5,5  jaar en als je in de lopende competitie 6 jaar wordt. Jongere kinderen kunnen geen lid worden en hiervoor bieden we ook geen trainingen. Zodra er plek is binnen een team word je ingedeeld. Als de huidige teams vol zijn kom je op de wachtlijst tot er genoeg leden zijn om een nieuw team te vormen of er een plek ontstaat in een bestaand team.

De contributie bedraagt:

Voor junioren (A,B,C) € 157,= per jaar

Voor Pupillen (D,E,F) € 133,= per jaar

Voor Dames   € 199,= per jaar
 


De contributie wordt per kwartaal van uw rekening afgeschreven.
BBC leden worden lid van één van de moederverenigingen. Uitgangspunt hierbij is dat de kinderen die het onderwijs volgen op de openbare school lid worden van VV Bergum en de kinderen die naar de christelijke school gaan lid worden van BCV.

Aanmelden lidmaatschap
Het aanmelden voor lidmaatschap kunt u doen door middel van het invullen van het aanmeldformulier.
Klik hier voor het aanmeldformulier

Doorgeven van wijzigingen
Het doorgeven van adreswijzigingen, wijzigingen bankrekeningnummers etc. kunt u doorgeven bij de ledenadministratie. Voor BBC leden die lid zijn van VV Bergum is dit Johan Struijs, Willem Lorestraat 144, Leeuwarden, johanstruijss@hotmail.com en voor BBC leden die lid zijn van BCV is dit Henk Hoekstra, Bjirk 10, Bergum,hoekstrahenk@hotmail.com  

Afmelden lidmaatschap
Het afmelden voor lidmaatschap kunt u door middel van het invullen van het afmeldformulier.
Klik hier voor het afmeldformulier

Stichting Leergeld/Jeugd Sport Fonds/Jeugd cultuurfonds
Speciaal voor kinderen die graag lid willen worden maar hun ouders geen financiele middelen hebben, wordt in Tysjerksteradiel samengewerkt met diverse instanties.
Klik hier voor meer informatie

#BBCBergum

Sponsoren

Wurkz
Waldpop
Wijmenga
Expert Meijer

Advertentie

Univé
ING
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra