Informatie over lidmaatschap, voetbal algemeen

Je kunt lid worden vanaf 5,5  jaar en als je in de lopende competitie 6 jaar wordt. Jongere kinderen kunnen geen lid worden en hiervoor bieden we ook geen trainingen. Zodra er plek is binnen een team word je ingedeeld. Als de huidige teams vol zijn kom je op de wachtlijst tot er genoeg leden zijn om een nieuw team te vormen of er een plek ontstaat in een bestaand team.

De contributie bedraagt:

Voor junioren (A,B,C) € 157,= per jaar

Voor Pupillen (D,E,F) € 133,= per jaar

Voor Dames   € 199,= per jaar
 


De contributie wordt per kwartaal van uw rekening afgeschreven.
BBC leden worden lid van één van de moederverenigingen. Uitgangspunt hierbij is dat de kinderen die het onderwijs volgen op de openbare school lid worden van VV Bergum en de kinderen die naar de christelijke school gaan lid worden van BCV.

Aanmelden lidmaatschap
Het aanmelden voor lidmaatschap kunt u doen door middel van het invullen van het aanmeldformulier.
Klik hier voor het aanmeldformulier Dit formulier kunt u mailen naar ledenadministratie@fcburgum.nl

Doorgeven van wijzigingen
Het doorgeven van adreswijzigingen, wijzigingen bankrekeningnummers etc. kunt u doorgeven bij de ledenadministratie: ledenadministratie@fcburgum.nl
Afmelden lidmaatschap
Het afmelden voor lidmaatschap kunt u door middel van het invullen van het afmeldformulier.
Klik hier voor het afmeldformulier Dit formulier kunt u mailen naar ledenadministratie@fcburgum.nl

Stichting Leergeld/Jeugd Sport Fonds/Jeugd cultuurfonds
Speciaal voor kinderen die graag lid willen worden maar hun ouders geen financiele middelen hebben, wordt in Tysjerksteradiel samengewerkt met diverse instanties.
Klik hier voor meer informatie

#BBCBergum

Sponsoren

Waldpop
Expert Meijer
Wijmenga
Wurkz

Advertentie

ING
Univé
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra