Agenda algemene najaarsledenvergadering VV Bergum

Agenda algemene najaarsledenvergadering VV Bergum

24-09-2018 || 11:45:00 || bestuurlijk ||

Terug

Agenda algemene najaarsledenvergadering
Datum: Vrijdag 19 oktober 2018 om 20.00 uur
In ’t Roodhert te Burgum
 1. Opening
 2. Notulen voorjaarsledenvergadering 24 mei 2018
 3. Punten toe te voegen op de agenda
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Financieel jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming nieuwe kascommissie
 9. Pauze
 10. Mededelingen BBC
 11. Mededelingen T.C
 12. Commerciële commissie
 13. Ontwikkeling sportvelden i.c.m. sporthal
 14. Fusie BCV
 15. Rondvraag
 16. Sluiting
                                      

Meer nieuws

#BBCBergum

Sponsoren

Expert Meijer
Wijmenga
Waldpop
Wurkz

Advertentie

ING
Univé
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra