VV Bergum en BCV AVG Proof

VV Bergum en BCV AVG Proof

03-09-2018 || 09:28:00 || algemeen ||

Terug

Op 25 mei a.s. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden! Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging - groot én klein - voldoen aan de privacyregels, voortkomend uit de AVG.
De wet wordt een zogenaamde ‘inspanningswet’ genoemd. Je moet kunnen laten zien dat je bezig bent met de AVG.
In de ledenvergaderingen in mei zijn de aanwezigen via een presentatie geïnformeerd over de gevolgen hiervan voor de verenigingen. Hieronder volgt een opsomming van wat er tot nu toe is gedaan om Bergum en BCV AVG-proof te maken.
 
1         Inventarisatie registratie persoonsgegeven
In het verwerkingsregister (zie website, menu club-privacy) zie je door wie bij Bergum en BCV persoonsgegevens worden geregistreerd of gebruikt en voor welk doel. Eigenlijk is dit voor de AVG de belangrijkste registratie. Je moet kunnen aantonen wat er met de persoonsgegevens gebeurt. Met dit register voldoen Bergum en BCV daaraan. 
2         Privacy Policy (PP)
Op de sites moet een Privacy Policy worden geplaatst. Dat is inmiddels gebeurd, zie menu club – privacy).
3         PP vermelden bij aanmelding nieuw lid
Het is verplicht nieuwe leden te wijzen op wat er met hun persoonsgegevens gebeurt met een verwijzing naar de PP. Wij hebben daarvoor het aanmeldingsformulier als volgt aangepast:
Door lid te worden van Bergum of BCV ga je akkoord dat je persoonsgegevens worden gebruikt voor het verzorgen van de (financiële) administratie. Voor je rechten zie de Privacy Policy op de website van de club, onder het menu het tabblad club/privacy.
Ook ga je er mee akkoord dat er mogelijk (wedstrijd)foto's worden genomen en gepubliceerd waar je zichtbaar op bent.
4         PP vermelden in contracten
Voor contracten (trainers, vrijwilligers) geldt hetzelfde als bij aanmeldingen van nieuwe leden; er op wijzen wat er met de persoonsgegevens gebeurt. De contracten worden aangepast.
5         Verwerkersovereenkomsten
Een verwerkersovereenkomst is noodzakelijk bij het doorgeven van persoonsgegevens. Dus als een club persoonsgegevens laat verwerken door een zogeheten verwerker, dan moet je met deze verwerker een overeenkomst sluiten. Bergum en BCV hebben dat met Sportlink (o.a. KNVB ledenadministratie) en de provider van de site van Bergum, BCV en BBC. Voetbalnoord.nl (verwerkt namen en geboortedatums van spelers) werkt nog aan een overeenkomst.
6         Geheimhoudingsverklaringen
De AVG verplicht leden die persoonsgegevens verwerken en/of inzien een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Bij Bergum beperken we dat tot de bestuursleden en de ledenadministratie. Voor een voorbeeld van de geheimhoudingsverklaring zie de website, menu club - privacy.
Bergum en BCV AVG Proof?
Er zullen vast nog een aantal onderwerpen zijn die de revue nog gaan passeren. Maar op basis van het AVG Stappenplan en de uitgevoerde activiteiten kunnen vv Bergum en BCV laten zien dat zij haar maximaal hebben ingespannen om AVG-proof te zijn.

Meer nieuws

#BBCBergum

Sponsoren

Wijmenga
Expert Meijer
Wurkz
Waldpop

Advertentie

ING
Univé
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra