In memoriam: Anneke Douwes

In memoriam: Anneke Douwes

26-08-2018 || 17:25:00 || algemeen ||

Terug

Donderdag 16 augustus 2018, zal bij de familie Douwes nooit meer hetzelfde zijn. Op deze dag overleed Anneke, geliefde vrouw van ons bestuurslid Johan, moeder van Jurgen, Ditmer en Sven en
(schoon)dochter van Jurjen & Betty en van Tryntsje.
In januari 2018, werd bij Anneke kanker geconstateerd. Onmiddellijk werd een behandelplan opgesteld en zowel Anneke als Johan zagen dit met vertrouwen tegemoet.
Met de nodige “ups en downs” leefde het gezin met deze situatie. Ondanks de rotsituatie bleef één element zeer karakteristiek aan Anneke kleven, namelijk haar nimmer aflatende lach. Haar lach was haar kenmerk, wat nog een keer mooi verwoord werd door zwager Ben.
Anneke was de enige vrouw in een warm en hecht gezin. Zij noemde haar gezin de “piemelclub”, namelijk zij en haar jongens………
 
Mensen die haar kenden typeren haar als een echt “mensen mens”. Ze stond altijd voor een ander klaar wanneer er hulp nodig was. Dit uitte zich ook in het feit dat ze als vrijwilligster achter de bar te vinden was, de was deed voor het tweede team en niet te vergeten allerlei hand- en spandiensten binnen BCV en BBC. Anneke straalde warmte uit en wist door haar houding mensen aan zich te binden en mensen te inspireren.
 
Het zijn juist mensen als Anneke, die zich niet prominent op de voorgrond willen plaatsen, maar juist door een dienstbare houding aan te nemen een bron van warmte vormen voor anderen. Ook voor de vriendjes van Jurgen, Ditmer en Sven. Het was en is altijd een komen en gaan van kinderen in huize Douwes.  Deze vrienden voelen zich welkom en zullen welkom blijven.
 
Als voetbalclub, hebben wij op een zeer indrukwekkende manier afscheid mogen nemen van deze mooie, lieve en zorgzame vrouw/moeder.
Ik heb alle vertrouwen in onze leden, ouders, vrijwilligers dat zij als een warme deken om de familie Douwes zullen blijven staan. Dat is het minste wat wij ter nagedachtenis aan Anneke kunnen en moeten doen.
 
Wij wensen vanuit het diepste van onze harten alle sterkte toe aan Johan, Jurgen, Ditmer, Sven, Tryntsje, Sipke Durk, Grytsje, Jurjen, Betty, Ben, Pytsje, Jurjan, Jalien, Inge, Denny en Ilse.
Als club zullen wij er altijd voor jullie zijn!
 
Namens het bestuur, leden, vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen van BCV,
Dirk van der Woude (Voorzitter).


Meer nieuws

#BBCBergum

Sponsoren

Wurkz
Expert Meijer
Wijmenga
Waldpop

Advertentie

Univé
ING
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra