WALKING FOOTBALL BURGUM

WALKING FOOTBALL BURGUM

16-07-2017 || 20:34:00 || algemeen ||

Terug

Het is de werkgroep Walking Football Burgum niet gelukt dit onderdeel van het voetballen van de grond te krijgen.
Ondanks allerlei pr activiteiten moesten wij op onze laatste bijeenkomst van 05 juli j.l. constateren dat er geen animo was deel te nemen aan dit project.
Als Werkgroep hebben wij tijdens die genoemde vergadering met pijn in ons hart de beslissing genomen te stoppen met onze activiteiten het Walking Football in Bergum verder gestalte te geven.
We vinden dit erg jammer, want de doelstellingen van Walking Football spreken ons nog steeds bijzonder aan.
Het nastreven van fitheid, plezier en bevorderen van sociale contacten voor 60 plussers is het in onze ogen waard je voor in te zetten, vooral ook met het oog op het hedendaagse motto “Iedereen beweegt”.
We bewaren o.a. goede herinneringen aan ons bezoek aan de Walking Football Groep in Leeuwarden, waar we op bezoek geweest zijn en die we later bereid vonden een clinic in Burgum te verzorgen op 10 mei j.l.
Deze ervaringen versterkten bij ons als werkgroep het idee dat we op de goede weg waren.
We hebben verder ons best gedaan via allerlei acties Walking Football in Burgum e.o. onder de aandacht te brengen, hetgeen helaas niet resulteerde in gegadigden die wilden deelnemen aan het project.
We hadden een deadline gesteld op 10 juli wat aanmeldingen betreft, maar zoals reeds eerder is opgemerkt, was het resultaat hiervan voor ons jammer genoeg aanleiding met onze activiteiten te stoppen.
Iedereen die op een of andere wijze zich heeft ingezet Walking Football in Burgum van de grond te krijgen hartelijk dank voor de bijdrage hiervoor.
De Werkgroep blijft achter de doelstellingen staan en wellicht is er in de toekomst toch nog een mogelijkheid dit ook in Burgum te organiseren, echter deze Werkgroep heft zich bij dezen op.   
 
Namens de Werkgroep Walking Football Burgum
 
Bokke de Groot
 
Voorzitter

Meer nieuws

#BBCBergum

Sponsoren

Wijmenga
Wurkz
Expert Meijer
Waldpop

Advertentie

Univé
ING
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra