Leden of ouders/verzorgers krijgen verplichting tot uitvoeren vrijwilligerstaken

Leden of ouders/verzorgers krijgen verplichting tot uitvoeren vrijwilligerstaken

10-05-2017 || 23:06:00 || algemeen ||

Terug

Vanwege een structureel tekort aan vrijwilligers zien de besturen van vv BCV, vv Bergum en BBC zich genoodzaakt tot aanpassing van het vrijwilligersbeleid.
Geïnspireerd door ervaringen bij andere lokale voetbalverenigingen is een nieuw conceptbeleid opgesteld. De spelregels in dit conceptbeleid zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 

Je MAG lid zijn of worden van v.v. BCV, v.v. Bergum of BBC;
• Je hebt dan RECHT op trainingen en het spelen van wedstrijden;
• Je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van v.v. BCV, v.v. Bergum of BBC.

Leden (of ouders/verzorgers) zijn op basis van een door de vrijwilligerscommissie op te stellen rooster verplicht om in een voetbalseizoen één of meer vrijwilligerstaken uit te voeren.

Wilt u als lid meer informatie of wenst u inspraak bij de definitieve besluitvorming over dit beleid, dan bent u van harte welkom op de ledenvergadering van vv BCV (22 mei 2017) of vv Bergum (19 mei 2017). Voor tijdstip raadpleeg betreffende sites.

Het complete conceptbeleid leest u hier.

 


Meer nieuws

#BBCBergum

Sponsoren

Wurkz
Wijmenga
Expert Meijer
Waldpop

Advertentie

ING
Univé
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra